Tomko Prawdzic


— Takiż przecie, musisz pójść posłuchać, co mówią in Urna Academia o twojej kochance?
— Odpadła mnie ochota.
— Ale pójdziesz; posłyszymy na jednym korytarzu dwie przynajmniej odmienne definicje prawdy, a obie równie fałszywe, toć przecie warto kilka kroków — U S.
Jana bije właśnie druga, chodźmy, chodźmy!
— A! idźmy kiedy chcesz.
— Idziesz! cudo! admiruję twą męczeńską stałość i zapoznana cnotę!
Dowiesz się w nagrodę jednej a jedynej na świecie prawdy najpewniejszej; mianowicie: że prawdy u nas całkiem niema.
Drzwi do sali w której czytano kurs filozofji były właśnie otwarte i nasi ciekawi przybysze weszli niepostrzeżeni między uczniów, którzy słuchając prelekcji jedni czytali
Idziego Blasa z Santyllany, drudzy pisali listy do rodziców, inni rozpowiadali sobie cicho swoje przygody na bulwarach.
Nauczyciel którego obowiązkiem było mówić, nie być słuchanym, impuvidus stał w katederce i pędził poczęty kurs, ad perfectam saturatienem uczniów.
— Cała filozofja mówił, dzieliła się dawniej na Dialektykę, Fizykę i Ethykę.
— Podział, dorzucił Baron German, który ma tę największą zaletę, że jest troisty, chociaż, niedorzeczny; niemniej jednak Troistość jest rzeczą prześliczną: (dodał po
grecku) wskróś bowiem w świecie świeci trójca
a ciszej: zawsze od jedności się zaczyna.
— Dialeklyka była razem Logiką, Loika u późniejszych stoi także na czele nauk filozoficznych jako wstęp do Methafizyki, Antropologji i Esthetyki.
W właściwej Methafizyce mieszczono to, co dziś powoli przeszło do Logiki. W pra-
ktycznej filozofji zawierała się moralność, prawo natury, polityka i pedagogika.
Psychologją dochodzącą władz człowieka (później krytykę czystego rozumu).
— Dowodzącą że go niemamy — mruczał nieznośny Baron.
— Uważano za Propedeutykę do wszelkiej umiejętności methafizycznej. Logikę zwano także filozofią formalną.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>