Tomko Prawdzic

Od niej to pochodzi wszelka arystokracja.
— Ha! ha! rozśmiał się Hrabia — taką rzeczą Platon
i Arystoteles powinni byli —
— Nie przerywaj pan!
dorzucił Dołega, oni są w istocie arystokracją całej ludzkości, całych wieków. Wasza arystokracya rodu gniła i nikczemna!
Wyższość umysłu, siła ducha, powinna być znamieniem arystokracji, bez niej nie ma tylko nadużycie i przesąd.
Gdzie tylko panowie stracili wyższość te, gdzie przestali spełniać missję daną im przez, opatrzność prowadzenia niższych od siebie do umysłowej, duchowej wyższości; tam, jak u
nas, domy ich pustką, herby gniazdami wróbli, ród pośmiewiskiem, a groby oplwane —
— Za pozwoleniem, rzekł Hrabia — prostując się, arystokracja jest trojaka: pieniężna,
rodowa i umysłowa —
— Siara i oklepana brednia! panie Hrabio.
Do zrobienia pieniędzy potrzeba najprzód głowy; kto nie ma głowy, choćby go rodził Montmorensy nic nie będzie znaczył na świecie, a z głową, z duchem, z wyższością
umysłową, pierwszy chłop lepszy od ciebie mości Hrabio.
— Ale dajciesz mi pokój! niemam czasu! zawołał Krzywulec — dajcie mi pokój!
Durzycie mi głowę niepotrzebna rozprawa — jadę właśnie i śpieszyć musze na radę familijną do księcia S. — dajcie mi pokój.
— Tylko słówko jeszcze, zatrzymał Dolega — myślicie więc hrabio, że arystokracya samą siłą wspomnień żyć może?
— Bez wątpienia !
Jej wyższości znamieniem są małe rączki i drobne nóżki; dopóki te trwają —
— Z małemi rączkami i drobnemi nóżkami pójdziecie gdzie się wam ani jedno, ani drugie na nic
nie przyda. Chcecie żyć? — stańcie na miejscu to jest na przedzie!
Pracowaćby wam potrzeba, poznać błędy swoje, oziębłość, zastygnienie, rozwiązłość, płochość, dumę, uderzyć się w piersi i powrócić z pokorą do dawnej missji: wieść
braci do udoskonalenia moralnego, przykładem, czynem. — To da wam nowe życie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>