Tomko Prawdzic

Nam wybranym rodzaju ludzkiego, nie powinieńże służyć cały rodzaj ludzki, nie jesteśmyż ogniskiem wszystkiego, celem ostatecznym stworzenia, koroną świata?
Krzyczycie na ofiary z ludu czynione! zawsze Bogovie ofiar krwawych wymagali, bo się im należy. Massy! massy! wołacie, cóż to massy?
Tłuszcza bez myśli, gmin bozmózgi, szuja jednem słowem — wybrauemi my jesteśmy.
Obrońcy praw ludu są obrońcami ciemnoty, materjalizmu; niwelujący ludzkość są nieprzyjaciołmi genjuszu i wszelkiej wyższości; a że ona reprezentuje Boga na ziemi, są wiec ipso
facto nieprzyjaciołmi samego Boga.
Gdy tak idąc ścieżką słuchają, a Hrabia to poprawując czapki, to ręką żywo gestykulując głośno rozprawia; zjawił się w pośród nich Dołega, jak wczoraj po żebraczemu
ubrany, a pokłoniwszy się skinieniem głowy Tomkowi i Germanowi, zagadł bez ceremonji Hrabiego.
— Hrabio, rzekł, słówko — zkąd arystokracya pochodzi?
— Ha!
mówiłem wam przecie z wyższości indiwiduówy która niepojętem! dla nas drogi przelewa się na potomków w ród i ze krwią płynie.
— Z wyższości! ha! to prawda!
rzekł Dołęga, ale z jakiej?
— Wszelkiej, jaka tylko być może.
W pierwszych wiekach, jak wiecie, urodziła się arystokracya z siły pięści, rajsilniejszy stał się najmożniejszym a najmożniejszego potomkowie, nasieniem panów —
— O!
do djabła Hrabio! zakrzyczał German zjechałeś z drogi i zawadzisz o pień. Jest w piśmie świętem wiele znacząca powieść o Samsonie, pewnieś jej nigdy nie czyta?.
— I owszem.
— Samson miał sile potężne, ale że mu podobno oleju w głowie brakło, że się dał podwice za nos wodzić, że nie miał siły ducha, wyższości jego i niepodległości, musiał
młyny obracać Filistynom, i siła wielka nie na wiele mu się przydała. Brednie to są, co Wasza Miłość mówicie
0 sile pięści.
Jedyną siłą jest siła rozumu, siła ducha i wyższość umysłowa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>